DGT STUDIO LEGALE

Den Goda Tisdagen grundades 2005 och är ett förlag och konsultbyrå i det interdisciplinära fältet mellan konst och juridik. Vi producerar och ger ut publikationer inom juridik med inriktning på frågor som berör konstnärer och deras beställare. Vi producerar också konstnärliga publikationer, ofta med anknytning till juridik. Vi ger också föredrag och workshops m.m. om relevanta juridiska frågor för konstnärer och formgivare och för de som beställer deras tjänster och arbetsresultat.

Den Goda Tisdagen is a publishing house and a consultancy agency in the interdisciplinary field of fine art and law. DGT produces and publishes books on legal topics, that are relevant for artists and their clients. DGT also produces books with an artistic approach to legal matters. Aside from this, DGT gives lectures and workshops on relevant legal topics to artists and them who buy their services and products.

info@dgt.nu+4686617900